Vaeva pead ja pruugi suud!
Vaeva pead ja pruugi suud!
SUUR LINNASTUMINE KUI MEIE HÄVING
/