Põltsamaa Raadio tuleb taas:
järgmine eeter 27. juunist kuni 8. juulini 2022