Vaeva pead ja pruugi suud!
Vaeva pead ja pruugi suud!
SEKELDUSED PUURMANIGA
/