Vaeva pead ja pruugi suud!
Vaeva pead ja pruugi suud!
JÕULUD JA RISTIUSK
/