Vaeva pead ja pruugi suud!
Vaeva pead ja pruugi suud!
ERAKONDLIKUD ERIMEELSUSED
/