Vaeva pead ja pruugi suud!
Vaeva pead ja pruugi suud!
VABADUSED JA ÕIGUSED
/