Vaeva pead ja pruugi suud!
Vaeva pead ja pruugi suud!
ÜKSIKISIKU AUTONOOMIA JA KOLLEKTIIVI ÜHTSUS
/