Vaeva pead ja pruugi suud!
Vaeva pead ja pruugi suud!
UKRAINAST, VENEMAAST JA MUUST MAAILMAST
/