Vaeva pead ja pruugi suud!
Vaeva pead ja pruugi suud!
TEHISINTELLEKT TULEB JA VÕTAB SU TÖÖKOHA - IT-mees Siimon Härm & lavastaja Mart Piirimees
/