Vaeva pead ja pruugi suud!
Vaeva pead ja pruugi suud!
SÕNA ON VABA! - ajakirjanduse asjatundja Mihkel Uiboleht
/