Vaeva pead ja pruugi suud!
Vaeva pead ja pruugi suud!
SÕNA JÕUD
/